Sct. Knuds Golfklubs historie

Sct. Knuds Golfklubs bane blev officielt indviet den 29. maj 1954.

Klubben er delvis beliggende på et areal lejet af Juelsberg Gods, hullerne 1-4 og 10-18. Endvidere er skovhullerne 5-9 beliggende i Plantagen, som ejes af Nyborg Kommune. Området har tidligere været et militært skydeanlæg.

Tankerne om anlæggelse af en golfbane i Nyborg tog sin begyndelse allerede i 1948-49, hvor det i Odense svirrede med rygter om, at den dengang ca. 25 år gamle Odense Golfklubs bane, som lå på et areal af den militære eksercerplads ved Odense Sygehus, skulle nedlægges idet arealet skulle anvendes til en ny dyreskueplads.

Man blev enige om at gøre en indsats for at skaffe en virkelig god golfbane og en turistattraktion til øen. Der blev set på forskellige arealer i Odense og omegn, men det helt idéelle sted fandt man ved Knudshoved i Nyborg.

Det finansielle grundlag blev lagt i et aktieselskab "A/S Fyens Golfbane ved Nyborg Strand", som blev stiftet den 14. december 1950 samtidig med, at der blev stiftet en klub under navnet Sct. Knuds Golfklub. Klubbens første formand blev kammerherre Gregers Juel, Juelsberg Gods.

Golfarkitekt C. K. Cotton fra England blev engageret til at planlægge arbejdet med at etablere banen. I første omgang blev der anlagt 9 huller - de nuværende huller 1-4, 10, 13, 14, 17 og 18. Alle 18 huller var dog færdige ved indvielsen i 1954. Banens egentlige skaber var civiling Lauritz Damgaard. Anlæggelsen kostede ca. 350.000 kr., og der var i begyndelsen ca. 160 medlemmer. Det første klubhus var et skur, og først i 1957 fik man et "rigtigt" klubhus.

I 1954 var der 12 golfklubber i Danmark. I 1965 var der kun kommet én mere til. I 1970 var antallet steget til 28 klubber, i 1999 var antallet 128 og i dag over 180.

I 1959 blev det første Danmarksmesterskab udenfor København spillet på Sct. Knuds Golfbane. I årenes løb er flere vigtige nationale og internationale matcher for amatører og professionelle afviklet i Nyborg.

Med til klubbens historie hører også at nævne "Juelsbergugen". I en uge i juli måned hvert år siden klubbens start er der afviklet forskellige matchtyper. I disse matcher har mange spillere fra fremmede klubber deltaget sammen med klubbens egne spillere.

Sct. Knuds Golfklub har haft glæde af en af Danmarks bedste golfspillere gennem tiderne, Herluf Hansen. Han blev født i 1938 i Odense og startede som caddie på Odense-banen, da han var 10 år. I 1962 blev Herluf Hansen professionel og fra 1964 til 1998 var han golftræner i Sct. Knuds Golfklub. Herluf Hansen har vundet mange danske mesterskaber både som amatør og professionel. Han har endvidere repræsenteret det danske landshold mange gange og deltaget i mange europæiske turneringer og var den første dansker som gik videre til slutrunden i British Open.

I løbet af vinteren 2008-2009 byggede klubben nyt klubhus. Det gamle klubhus var, omend det blev regnet som et af de mest charmerende klubhuse i Danmark, ikke længere tidssvarende. Klubhuset var bygget i en tid, hvor der var 250 medlemmer, og klubben har gennem flere år haft et medlemstal langt over 500, så der var behov for større faciliteter. Efter en mild vinter, hvor klubben havde til huse i tre skurvogne, kunne Sct. Knuds Golfklub den 11. maj 2009 tage et flot nyt klubhus i brug. Klubhuset er bygget i to etager, hvor stueetagen rummer hall, kontor, møderum, omklædningsrum og proshop, og førstesalen rummer café med tilhørende køkken og et lounge område.

Sct. Knuds Golfklub er i dag en velfungerende klub med mange greenfee-gæster. Klubben har en sund økonomi, hovedsagelig på grund af, at det er en gammel klub, og at der foretages ikke større investeringer, uden at kapitalen er til stede.

Sct. Knuds Golfklub regnes stadig som en af Danmarks bedste baner.