Onsdagsherrerne er en klub-i-klubben, deltagere i Sct. Knuds Onsdagsherre match er herrer, minimum 18 år, fuldt betalende medlem af Sct. Knuds Golfklub og godkendt til at spille på banen (hcp. 42).

Vi spiller hver onsdag i sæsonen fra åbningsmatch til afslutningsmatch, med pause i ”Juelsberg Ugen” (uge 27) samt enkelte andre onsdage hvor banen er optaget.

Se turneringsprogram - log på

.

Der spilles efter “selv-betjenings-princippet”, hvilket vil sige, at deltagerne før start betaler matchfee og tilmelder sig online. Enhver spiller er selv ansvarlig for korrekt udfyldelse/aflevering af scorekort – forkert udfyldelse/aflevering medfører diskvalifikation.

Der kan spilles hele dagen på normale onsdage, på ”MAJOR ONSDAGE” kan man enten spille i løbet af dagen eller deltage i ”MAJOR ONSDAGEN”, der afvikles som gunstart om eftermiddagen. På "MAJOR ONSDAGE” vil der være mulighed for fælles spisning efter runden, deltageren betaler selv forplejning.

Åbningsmatch-, Midtvejs og Afslutningsmatch afvikles som gunstart på fredage og tæller med i årets gennemgående turnering.

Matchfee i almindelige onsdagsrunder og "MAJOR ONSDAGE" er 30,- kr. pr. deltager, som indbetales via MobilePay, på en af følgende MobilePay box nummer 5054JH eller 3212YD.

Ved åbnings-, midtvejs- og afslutningsmatch vil startgebyr være et andet. Dette dækker spil, mad og sweepstake. Bestyrelsen sætter beløbet gang for gang, dette vil fremgår af invitationen.

Udover lidt mad og drikke til ugens to matchledere, er det bestyrelsens ambition at vores matchfee går til præmier. Der vil til åbningsmatch, kort blive fortalt om årets budget, ved afslutnings matchen vil der være en økonomisk afrapportering om årets gang.

Vi spiller i 3 rækker:
A-rækken: + 3,5 - 10,7
B-rækken: 10,8 - 17,7
C-rækken: 17,8 - 42,0

De tre rækker A, B og C sættes ud fra hvem der har tilmeldt sig. Golfbox laver tre lige store rækker.

Ugens matcher vil typisk være stableford både tee 57 og 60, slagspil eller four-ball best-ball (tre bedste) med evt. ”Pedro”. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at finde på andre og nye varianter.

Præmier/point
Der spilles på hver match om 1., 2. og 3. pladsen i hver af de 3 rækker og der vil være præmier til disse.
Ved Four-ball best-ball spilles der dog kun om præmier på hold-basis i en række.

Endvidere spilles der om point til kåring af årets onsdagsherre.
Fordeling af point:
1. plads: (3 point)
2. plads: (2 point)
3. plads: (1 point)

Samme point og fordeling på alm. onsdage og ”MAJOR ONSDAGE” samt åbnings-, midtvejs- og afslutningsmatch.

Præmier uddeles ved henholdsvis Midtvejsmatchen og Afslutningsmatchen. Præmiemodtagere eller repræsentanter herfor skal være til stede eller efterfølgende afhente præmierne inden 30 dage. I modsat fald vil præmier blive brugt til senere match.

MAJOR ONSDAGE – der er præmie til de tre bedste uanset hvilken række man spiller i på dagen. Præmien kan kun vindes, hvis man deltager i gunstart og i øvrigt er til stede.

Afgørelser – fordeling af præmier og point.
Ved POINT-LIGHED er spilleren med lavest handicap vinderen.

Se Onsdagsherrer turneringsprogram

Årets Vinder
Årets vinder er den spiller, der har opnået flest point i alle tællende matcher. Hvis der er pointlighed er det spilleren med lavest hcp. der vinder. Man skal selvfølgelig selv være til stede for at deltage i denne afgørelse.
Årets vinder skal kunne kåres ved Afslutningsmatchen!!
NB: Ved bane lukning pga. vejrlig eller andet før kl. 16.00 bortfalder spilledagen og der vil ikke blive tildelt point .

Onsdagsherrer bestyrelsen
Medlemmer i Onsdagsherrer bestyrelsen vælges på generalforsamlingen (afslutningsmatch). Man vælges for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Onsdagsherrebestyrelsen:

Anders Haugaard 20 42 03 77 haugaardunited@gmail.com
Nikolaj Bruun 24 20 90 44
Ole Vingaard Koch 28 49 06 04 koch70@gmail.com
Ali Safi 50 35 77 88
Jakob Skou 29 71 47 51 jakob.skou1987@gmail.com
Dan H. Larsen 26 70 60 71 dhl@cmjern.dk
Thomas Sulebakk. Kasserer 50 59 50 60 sulebakkaaa@gmail.com