Handelsbetingelser for online salg i Sct. Knuds Golfklub.

Når du via klubbens systemer foretager et køb online af en af klubbens nedennævnte ydelser/leverancer, gælder følgende betalingsbetingelser for det konkrete køb: Bestilling og køb af greenfee (samt evt. golfkøretøj) Vi anvender Golfbox’s tidsbestillings- og betalingsmodul. Ved booking betaler du greenfee jævnfør vores priser på hjemmesiden. Hvis du er medlem af en af vores venskabs- og samarbejdsklubber  gives der rabat, som automatisk fraregnes. Hvis du er inviteret til at spille med et medlem af Sct. Knuds Golfklub (og ej er flexmedlem i din klub) gives der 50% rabat, når din booking og betaling foretages af din spillepartner fra Sct. Knuds Golfklub. Er der ændringer i bookingen, skal du henvende dig via mail til kontoret på mail@sct-knuds.dk. Bliver du forhindret i at spille, refunderer vi din greenfee, såfremt vi har modtaget din mailbesked (anfør dato, spilletid og bane) op til 2 timer inden din starttid. Tilbagebetaling sker til det betalingskort, der blev anvendt ved betalingen.

Bestilling og køb af turneringsfee og lignende

Vi anvender Golfbox`s turneringsmodul (incl. betalingsmodul). Klubber i Klubben kan anvende systemet til interne turneringer/aktiviteter. Betingelser for tilmelding og tilbagebetaling afgøres mellem turneringsleder og det enkelte medlem.

Ved officielle klubturneringer (interne og åbne) fastsættes handelsbetingelserne (herunder regler for tilbagebetaling) separat for den enkelte turnering. Ved andre aktiviteter og events, hvortil der er knyttet betaling for tilmelding, fastsættes handelsbetingelserne individuelt pr. aktivitet. Tilbagebetaling sker til det betalingskort, der blev anvendt ved betalingen.