Markeringer:

Out-of-bounds: Hvide pæle på 4., 9. og 15. hul samt asfaltkanten på Slipshavnsvej ind mod 10. hul.
Strafområde: Røde pæle / markering.
Areal under reparation: Blå pæle / markering.
Areal under reparation med spilleforbud: Blå pæle med grøn top.

Bold out of Bounds eller mistet:

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se fuld tekst nedenfor) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. ”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. NB: Denne lokalregel gælder for almindeligt spil på hele banen, men ikke for turneringer, der spilles uden handicap.

Stier og veje:

Følgende veje og stier på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1: Veje på tværs af 5., 7., 8. og 9., veje parallelt med 5., 6., 7. og 16. hul, samt de kunstigt overfladebelagte (flis og/eller stabilgrus) stier på banen.

Nedtrådte områder og stier som følge af slitage uden kunstig overfladebehandling er en integreret del af banen og giver ikke lempelse.

Øvrigt:

Træstammen, der støtter æbletræet ved 17. green, betragtes som integreret del af banen og giver ingen lempelse.

Standard lokalregel E-5

Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted.

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

a. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
Være kommet til at ligge stille på banen, eller
Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

b. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter:

  • Overalt mellem:

En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger:

  • Grænser for placering af lempelsesområde:

Skal være i det generelle område og
Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

  • Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).
Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.