En klub for herrer under et vist handicap, som spiller fast hver lørdag I sæsonen, den officielle sæson er start april til slut oktober.

I sommersæsonen april-oktober mødes vi lørdag morgen ca. kl. 7.00 - 7.15.

Der er tee-off fra kl. 7.30 til 8.30, med mindre andet foreskriver det for dagens program, idet der kan være enkelte lørdage med tidligere/senere start.

Vi bestræber os på at være 4 i hver bold, hvis det er muligt – alle der møder op i god tid (før 07.15) og har fået sin deltagelse godkendt af præsidenten kommer med ud og spille. Dette kan kræve lidt fleksibilitet fra alle, da de fleste spillere har en fast bold, men alle kommer ud enten I en 3- eller 4 bold. Lørdagsherrerne værner både om det sportslige og det sociale.

Det er derfor også velanset at man bliver til den efterfølgende præmieoverrækkelse (uanset ens resultat på runden).
Startrækkefølgen afgøres om sommeren med en til dagen opsat boldrende på starters-house: Den bold, som er lagt først i går først ud osv.

Turneringsfee er kr. 40,- i sommersæsonen, som betales ved aflevering af scorekort til personen der sidder i klubhuset med den højeste/bedste score. Ved delt bedste score beholder først mand inde regnskabet.

Se Lørdagsherrer turneringsprogram

Efter alle scores er modtaget, holder vinderen resultatoplæsning hvor der først foretages lodtrækning af ”hidden-hole” og derefter uddeles præmier til dagens vindere.
Præmieoverrækkelsen skal være afsluttet kl. 13.00.

Adgangskrav for nye medlemmer: Spilleren skal være fyldt 18 år med maks. Spille hcp. 22 slag fra klubtee (tee 57). Alle nye spillere skal godkendes af præsidenten.

Klubben ledes af præsidenten, som har uindskrænkede beføjelser. Det er præsidentens opgave at tilrettelægge sæsonen, at indtaste scores efter turneringerne, at føre regnskab, at tilrettelægge årets udflugt (hvis en udflugt arrangeres), samt at sikre at nye "Lørdags herrer" bliver integreret i klubben.

Lørdagsherrerne spiller også i vintersæsonen, under mere uformelle forhold og uden regnskab.
vintersæsonen løber fra november til marts og her mødes man lørdag morgen kl. ca. 8.00 med første start kl. 8.30. Om vinteren trækkes der tilfældige 4-bolde, som går ud i rækkefølge. Turneringsfee om vinteren er kr. 20,-

Præsident:
Nicolaj Holmsted Frederiksen
23 27 81 41 holmsted.fredriksen@gmail.com