Banen og klubhus:  
  Ulrik Laugesen Head Greenkeeper 
Thomas Kjær Nielsen20311296Greenkeeper
Steffen Juel Petersen Greenkeeper
Dan Larsen Greenkeeper
Casper Kjær Hansen Greenkeeper
(sæsonansat)
Flemming Nommesen Housekeeper
Christoffer Findsen Medhjælper
  Kontor:  
Simon Møller65311212Manager
Christina Schreiner Andersen65311212Sekretær
Bente Naundrup65311212Sekretær (deltid)