Tirsdagsdamerne

Bestyrelse:

Navn Telefon Email
Margit Madsen 23712900 mtmadsen@skovparknet.dk
Merete Rugager 23359108 mejoand@gmail.com
Inge Mosegaard 22330421 ingeogper@mail.dk
Lis Nyegaard Olesen 30624659 lo_pno@mail.tele.dk
Ragna Aarenstrup 61161630 r.aarenstrup@gmail.com
Gitte Præst 40372080 g@flitte.dk

Tirsdagsdamerne er en klub-i-klubben for medlemmerne i Sct. Knuds Golfklub. Vi spiller hver tirsdag i sæsonen, på nær enkelte dage, hvor banen er booket til gæster. Vi spiller tirsdag formiddag med 1. start kl. 9.00. Mødetid kl. 8.30, hvor der foretages lodtrækning før start. Alternativt mødetidspunkt kl. 9.30 og eftermiddag kl. 14.45 eller kl. 15.45 - dog med visse undtagelser.

Sæsonen starter med Åbningsturneringen i begyndelsen af april. Vi spiller en ugentlig match (om tirsdagen) fra april til oktober, og arrangerer hen over sæsonen også et antal større matcher. Blandt disse er Åbningsmatchen, Forårsafslutningen og Afslutningsturnering, samt særlige arrangementer (f.eks. udflugter).

Vi spiller i rækkerne A-rækken; B-rækken og C-rækken. Opdeling i rækker foretages ved udgangen af april, hvor vi kender navne og handicap på årets medlemmer af klubben.

Alle damer med et handicap på maks. 36 er velkomne til at melde sig ind i Tirsdagsdamerne.

Kontingent
Det koster 425 kr. at deltage for hele sæsonen. Kontingentet betales kontant ved Åbningsturneringen. Ønsker man ikke at betale årskontingent kan man deltage i de ugentlige turneringer mod betaling af kr. 50, som afleveres i en kuvert i postkassen i damernes omklædningsrum. Man kan dog kun deltage i de større matcher og særlige arrangementer, hvis man betaler årskontingent.

Matcher og præmier
Om tirsdagen spilles der med varierende spilformater - se matchprogrammet, som lægges frem i damernes omklædningsrum. Tilmelding på www.golfbox.dk til særlige turneringer inden søndag kl. 16.00. Startlisterne vil være klar mandag efter kl. 16.00.

Til større matcher med spisning skal vi have separat tilmelding (bindende) til spisning senest torsdag før turneringen.

Der spilles hovedsagelig om præmier i de 3 rækker samt en gennemgående turnering (eclectic) fra 1. maj.
Præmier uddeles ved Forårsafslutningen og ved Afslutningsturneringen.