Onsdagsherrer

Onsdagsherrerne er en klub-i-klubben, deltagere i Sct. Knuds Onsdagsherre match er herrer, minimum 18 år, fuldt betalende medlem af Sct. Knuds Golfklub og godkendt til at spille på banen (pt.-HCP 42). Man kan dog max få tilkendt slag ud fra HCP 36.

Vi spiller hver onsdag i sæsonen fra Åbningsmatch til Afslutningsmatch, med pause i ”Juelsberg Ugen” (uge 27) samt enkelte andre onsdage hvor banen er optaget. Se match-planen her.

Der spilles efter “selv-betjenings-princippet”, hvilket vil sige, at deltagerne før start betaler matchfee og skriver sig på den fremlagte liste. Enhver spiller er selv ansvarlig for korrekt udfyldelse/aflevering af scorekort – forkert udfyldelse/aflevering medfører diskvalifikation.

Der kan spilles hele dagen på normale onsdage, på ”MAJOR ONSDAGE” kan man enten spille i løbet af dagen eller deltage i ”MAJOR ONSDAGEN”, der afvikles som gunstart om eftermiddagen. På "MAJOR ONSDAGE” vil der være mulighed for fælles spisning efter runden, deltageren betaler selv forplejning.

Åbningsmatch-, Midtvejs og Afslutningsmatch afvikles som gunstart på fredage og tæller med i årets gennemgående turnering.

Matchfee i almindelige onsdagsrunder og "MAJOR ONSDAGE" er 25 DKK per deltager, som indbetales på MobilePay 900 882 eller lægges kontant i fremlagte kuverter, hvorpå navn og medlemsnummer påføres og lægges i onsdagsherrernes postkasse. Ved Åbnings-, Midtvejs- og Afslutningsmatch vil startgebyr være et andet. Dette dækker spil, mad og sweepstake. Bestyrelsen sætter beløbet gang for gang, dette vil fremgår af invitationen.

Udover lidt mad og drikke til ugens to matchledere, er det bestyrelsens ambition at vores matchfee går til præmier. Der vil til åbningsmatch, kort blive fortalt om årets budget, ved afslutnings matchen vil der være en økonomisk afrapportering om årets gang.

Vi spiller i 3 rækker:
A-rækken: + 3,5 - 10,7
B-rækken: 10,8 - 17,7
C-rækken: 17,8 - 36,0

Der skal minimum være 8 mand i hver række, ved mindre antal slås rækker sammen: Er der ikke nok i C-rækken, slås disse sammen med B; er der ikke nok i B-rækken slås disse sammen i A-rækken; er der ikke nok i A-rækken, slås disse sammen i B.
Ugens matcher vil typisk være stableford, slagspil, stableford fra backtee, eller Four-ball best-ball (3 bedste) med evt. "Pedro". Men bestyrelsen forbeholder sig ret til at finde på andre og nye varianter.

Præmier/point
Der spilles på hver match om 1., 2. og 3. pladsen i hver af de 3 rækker og der vil være præmier til disse.
Ved Four-ball best-ball spilles der dog kun om præmier på hold-basis i en række.

Endvidere spilles der om point til kåring af årets onsdagsherre.
Fordeling af point:
1. plads: (3 point)
2. plads: (2 point)
3. plads: (1 point)

Samme point og fordeling på alm. onsdage og ”MAJOR ONSDAGE” samt Åbningsmatch-, Midtvejs og Afslutning.

Præmier uddeles ved henholdsvis Midtvejsmatchen og Afslutningsmatchen. Præmiemodtagere eller repræsentanter herfor skal være til stede eller efterfølgende afhente præmierne inden 14 dage. I modsat fald vil præmier blive brugt til senere match.

MAJOR ONSDAGE – Der vil være SÆRLIG præmie til den af alle 3 rækker, som laver flest point. Hvis der er pointlighed bliver der puttet om præmien. 3 hullers omspil på puttegreen ved klubhus, som slagspil uden handicap. Man skal selvfølgelig selv være til stede for at deltage i denne afgørelse. Denne SÆRLIGE præmie kan kun vindes, hvis man deltager i gunstart og i øvrigt er tilstede.

Afgørelser – fordeling af præmier og point.
Ved POINT-LIGHED er spilleren med lavest handicap vinderen.

Årets Vinder
Årets vinder er den spiller, der har opnået flest point i alle tællende matcher. Hvis der er pointlighed bliver der puttet om titlen på, 3 hullers omspil på puttegreen ved klubhus som slagspil uden handicap. Man skal selvfølgelig selv være til stede for at deltage i denne afgørelse.
Årets vinder skal kunne kåres ved Afslutningsmatchen !!
NB: Ved bane lukning pga. vejrlig eller andet før kl. 16.00 bortfalder spilledagen og der vil ikke blive tildelt point .

Onsdagsherrer bestyrelsen
Medlemmer i Onsdags Herrer bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen (Afslutnings match). Man vælges for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 

Onsdagsherrebestyrelsen:
Navn Tlf E-mail
Henning Hansen 42310710 ning@mail.dk
Bjørke Bertelsen 25532211 bbertelsen10@gmail.com
Ole Vingaard Koch 28490604 koch70@gmail.com
René Kemp Møller 26351752 rene.kemp.moeller@gmail.com
Anders Haugaard 20420377 haugaardunited@gmail.com
Dan H. Larsen 26706071 dhl@cmjern.dk
Kristian Bonde 30718090 kb@mediva.dk

Årets Onsdagsherre 2020: Anders Haugaard