Sct. Knuds Golfklubs historie

Sct. Knuds Golfklubs bane blev officielt indviet den 29. maj 1954.

Klubben er beliggende på et areal lejet af Juelsberg Gods, nemlig hullerne 1 - 4 og 10 - 18. Endvidere skovhullerne 5 - 9  beliggende i den af Nyborg Kommune ejede plantage, som er tidligere militært skydeanlæg.

Tankerne om anlæggelse af en golfbane i Nyborg tog sin begyndelse allerede i årene 1948 - 49, hvor det i Odense svirrede med rygter om, at den dengang ca. 25 år gamle Odense Golfklubs Bane, som lå på et areal af den militære eksercerplads ved Odense Sygehus, skulle nedlægges. idet arealet skulle anvendes til en ny dyrskueplads.

Man blev enige om at gøre en indsats for at skaffe en virkelig god golfbane og en turist- attraktion til øen. Der blev set på forskellige arealer i Odense og omegn, men det helt ideelle sted fandt man ved Knudshoved i Nyborg.

Det finansielle grundlag blev lagt i et aktieselskab " A/S Fyens Golfbane ved Nyborg Strand ", som blev stiftet den 14. december 1950 samtidig med, at der blev stiftet en klub under navnet Sct. Knuds Golfklub. Klubbens første formand blev kammerherre Gregers Juel, Juelsberg Gods.

Golfarkitekt C. K. Cotton fra England blev engageret til at planlægge arbejdet med at etablere banen. I første omgang blev der anlagt 9 huller - de nuværende huller 1 - 4, 10, 13, 14, 17 og 18. Alle 18 huller var dog færdige ved indvielsen i 1954. Banens egentlige skaber var civiling.  Lauritz Damgaard. Anlæggelsen kostede ca. 350 tus. kr., og der var i begyndelsen ca. 160 medlemmer. Det første rigtige " klubhus " var et skur, og først i 1957 fik man et rigtigt klubhus.

I 1954 var der 12 golfklubber i Danmark. I 1965 var der kun kommet én mere til. I 1970 var antallet steget til 28 klubber og i 1999 er tallet 128.

I 1959 blev det første Danmarksmesterskab udenfor København spillet på Sct. Knuds Golfbane. I årenes løb er flere vigtige nationale og internationale matcher for amatører og professionelle afviklet i Nyborg.

Med til klubbens historie hører også at nævne "Juelsbergugen ". I en uge i juli måned hvert år siden klubbens start  er der afviklet forskellige matchtyper. I disse matcher har mange spillere fra fremmede klubber deltaget sammen med klubbens egne spillere.

Sct. Knuds Golfklub har haft glæde af en af Danmarks bedste golfspillere gennem tiderne, Herluf Hansen. Han blev født i 1938 i Odense og startede som caddie på Odense-banen, da han var 10 år. I 1962 blev Herluf Hansen professionel og fra 1964 til 1998 var han golfinstruktør i Sct. Knuds Golfklub. Herluf Hansen har vundet mange danske mesterskaber både som amatør og professionel. Han har endvidere repræsenteret det danske landshold mange gange og deltaget i mange europæiske turneringer og var indtil for få år siden den eneste dansker som gik videre til slutrunden i British Open.

Sct. Knuds Golfklub har inden for de seneste år renoveret alle bunkers, således at alle bunkers kan ses fra teestedet eller det sted, hvor man spiller fra. Enkelte bunkers er blevet sløjfet, og der er kommet nye til.

I løbet af vinteren 2008-2009 byggede klubben nyt klubhus. Det gamle klubhus var, omend det blev regnet som et af de mest charmerende klubhuse i Danmark, ikke længere tidssvarende. Klubhuset var bygget i en tid, hvor der var 250 medlemmer, og klubben har nu i mange år haft et medlemstal på omkring 800, så der var behov for større faciliteter. Efter en mild vinter, hvor klubben havde til huse i tre skurvogne, kunne Sct. Knuds Golfklub 11. maj 2009 tage et flot nyt klubhus i brug. Klubhuset er bygget i to etager, hvor stueetagen rummer hall, kontor, møderum, omklædningsrum og proshop, og førstesalen rummer restaurant med tilhørende køkken og en lounge med pejs.

Sct. Knuds Golfklub er i dag en velfungerende klub med ca. 800 medlemmer og mange greenfee-gæster. Klubben har en sund økonomi, hovedsagelig på grund af, at det er en gammel klub, og at der foretages ikke større investeringer, uden at kapitalen er til stede.

Sct. Knuds Golfklub regnes stadig som en af Danmarks 5-6 bedste baner.