Referat fra Generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen 20. marts 2018

Referatet fra Generalforsamlingen d. 20. marts kan hentes her: Referat fra Generalforsamlingen 2018

 

Ekstraordinær Generalforsamling 10. april 2018

Referatet fra den Ekstraordinær Generalforsamling d. 10. april  kan hentes her: Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling 2018