Generalforsamling

indlagt i: Nyheder 0
Kære Medlemmer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sct. Knuds Golfklub.

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00 på Hotel Nyborg Strand.

Dagsorden i. h. t. klubbens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i 2023
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2023 og budget for 2024, samt fastsættelse af kontingentsatser.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af økonomiansvarlig:
  •  Carsten Drud                         Genopstiller ikke
  •  Poul Aaby                              Bestyrelsens forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  • Anders Haugaard                    Villig til genvalg
  • Bent Petersen                          Villig til genvalg
  • Annemette Nygaard Olesen    Villig til genvalg

6.  Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Odense.

7. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen