Vi skifter leverandør af øl og vand

indlagt i: Restauranten | 0

Fra 1. februar 2018 skifter vi leverandør af øl og vand i klubben. Det overgår til Royal Unibrew (Albani).

Vor sponsoraftale med Carlsberg har nu løbet i ca. 5 år og skulle derfor genforhandles. I den forbindelse har udvalget dels indhentet oplæg til ny aftale fra Carlsberg, dels oplæg fra Royal Unibrew (Albani).

Vi har ud fra de økonomiske rammer i de 2 oplæg valgt at overgå til Royal Unibrew (Albani) med virkning fra 1. februar 2018.

I den forbindelse skal det understreges, at vi har været overordentlig tilfreds med samarbejdet med Carlsberg igennem de snart 5 år, den hidtidige aftale har løbet.

Vi benytter derfor lejligheden til at sige tak for et fantastisk godt samarbejde.

Samtidig byder vi Royal Unibrew (Albani) velkommen igen i klubben, og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i de kommende 5 år.

På sponsorudvalgets vegne
Per Johannessen
formand

Skriv et svar