Propositioner for Sct. Knuds Vandrepokal

Matchen blev spillet første gang i 1962

 

Deltagelse

Sct. Knuds Vandrepokal er åben for alle seniormedlemmer af Sct. Knuds Golfklub med max. SPH 36, samt for juniorer med SPH 20 eller derunder.

Matchform

18 huller hulspil fra hhv. tee 57 (herrer) og tee 49 (damer).
Der spilles efter Sct. Knuds hulspilsregler, d.v.s. at der max. gives 18 slag mellem parterne.
Alle deltagere får mindst 2 matcher, idet man skal tabe to gange, før man er slået ud af turneringen.

Matchafvikling

Matchen afvikles svarende til systemet på den ophængte spilleplan i klubhuset.
I hver nummereret spilleboks er anført, til hvilken ny spilleboks, såvel vinderen som taberen af den pågældende match skal gå hen.
Ved rettidig afvikling af matchen skriver spillerne selv matchresultatet på tavlen, og spillere, der går videre, noterer selv deres navn ved næste match på spilleplanen.

Fra 1. april 2012 er det tilladt at benytte afstandsmåler.
 

Tidspunkt

Tilmeldingen slutter medio maj (se tilmeldingslisten i klubhuset), og matchen skal være afviklet inden for de på spilleplanen anførte spilledage.
Der er normalt afsat 14 dage mellem hver match, men der tages hensyn til sommerferieperioden, hvor fristen er længere.

Som følge af de længere tidsfrister i ferieperioden, er det ikke muligt at give dispensation for overskridelse af tidsfrister, uanset årsagen hertil.
Hvis matchen ikke er afviklet inden seneste spilledag ved solnedgang, trækker matchledelsen lod om placeringen, og påfører resultatet på spilleplanen.

Matchen spilles på rundens sidste spilledag, kl. 16.00, med mindre man har aftalt andet tidspunkt for matchafvikling.

Matchfee

Kr. 80,00 der skal være indbetalt, inden man påbegynder første match.
 Såfremt betaling ikke har fundet sted som anført, bliver man diskvalificeret uanset resultatet.

Præmier

1. præmie: Vandrepræmie og afløsningspræmie.
Der er endvidere præmie til runner-up.