Udvalg

Sct. Knuds Golfklub har nedsat en række udvalg under bestyrelsen. Udvalgene varetager hver sin specifikke funktion. Er du som medlem interesseret i udvalgsarbejdet, kan du kontakte formanden for det respektive udvalg.

Handicapudvalg
Handicapudvalget varetager, at handicapregulering foregår som specificeret i EGA Handicapsystemet.
Medlemmer, der af særlige grunde ønsker at få reguleret sit handicap, kan henvende sig til udvalget.

Navn Telefon Email
Johan Jensen 24491006 johanjensen@mail.tele.dk

Markedsføringsudvalg
Markedsføringsudvalget arbejder med markedsføring af Sct. Knuds Golfklub – primært med henblik på rekruttering af nye medlemmer.

Markedsføringsudvalget består af:

Navn Telefon Email
Johan Jensen 24491006 johanjensen@mail.tele.dk
Rolf Møller Nielsen 40162624 rolfmn@hotmail.com
Ivan Due Andersen 61275685 ivan.due1@gmail.com
Vinnie Krøier Schäfer 26644407 vskroier@gmail.com

Regelinstruktører:
Regelinstruktørerne har til opgave primært at svare på regelspørgsmål fra medlemmerne, samt medvirke til udbredelse af kendskabet til golfreglerne blandt klubbens medlemmer.

Regelinstruktørerne er:

Navn Telefon Email
Søren Pedersen 20912507 mailfruen@yahoo.dk
Margit Madsen 23712900 mtmadsen@skovparknet.dk
Niels Jørn Assersen 40684380 nja@munkebo.com
Marianne Kielberg 61712908 mariannekielberg@gmail.com

Ordens- og etiketteudvalg
Udvalget undersøger og behandler tvister opstået i klubben, som herefter indstilles sagen til bestyrelsens afgørelse.

Sct. Knuds Golfklubs ordens- og etiketteudvalg består af:

Navn Telefon Email
Margit Madsen 24491006 mtmadsen@skovparknet.dk
Erik Engel 24491006 erikengel19@gmail.com

Sponsorudvalg:
Sponsorudvalget skaffer sponsorer til Sct. Knuds Golfklub og arrangerer en række sponsorevents. Læs nærmere på særskilt side: Sponsorudvalget