Organisationen i Sct. Knuds Golfklub

 
Sct. Knuds Golfklub er en forening, der er opbygget i en klassisk struktur.

Øverste myndighed er jvf. vedtægterne Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger under sin årlige forsamling bestyrelsen, der på sin side nedsætter et antal udvalg med specifikke opgaver samt ansætter medarbejdere.