Kontingentsatser

(Der betales halvårligt kontingent 1/1 og 1/7):

Medlemsgruppe Pris pr. år
Aktive medlemmer (over 25 år) 6.830,-
Voksne, indmeldt efter 1. jan. 2012 – årligt tillæg 600,-
Juniorer (under 12 år) 615,-
Juniorer (12 – 25 år) samt studerende 2.370,-
Passive 560,-
Kontingentet for voksne og juniorer 12 – 25 år tillægges:
Kontingent til Dansk Golf Union (medlemmer over 18 år) 167,-
Kontingent til Dansk Golf Union (medlemmer under 18 år) 90,-
Træningsbolde, obligatorisk 261,-
Andre typer medlemskab:
Fleks 1.610,-
Semifleks 2.680,-
Prøvemedlemskab (3 måneder) 900,-

Oversigt over indholdet af de forskellige medlemskabstyper:

Fuldtidsmedlem

 • DGU kort med fulde rettigheder
  (Omfattet af gensidigheds-
  princippet)
 • Træningsfaciliteter med bold-
  abonnement
 • Ubegrænset spil på egen bane
 • Fordele G5-ordning
 • Fordele fynske greenfee ordning
 • Ret til at tage gæster med til
  reduceret greenfee
 • Undervisning af nybegyndere er
  indeholdt i medlemskabet
  ved indmeldelse
 • Deltagelse i kaninklubbens
  turneringer
 • Klubturneringer
 • Klubmesterskaber
 • Deltagelse i klubberne i
  klubbens ugentlige turneringer
 • Ret til spil mod greenfee ´
  på andre baner
 • Mulighed for at leje skab til
  bagopbevaring
 • Socialt samvær
 • Alle aktiviteter i klubben

Semifleks

 • DGU kort med “F”
  (ikke omfattet af
  gensidighedsprincippet)
 • Adgang til træningsfaciliteter
  inkl. boldabonnement
 • 5 x greenfee til egen bane
 • Visse aktiviteter i klubben
 • Ret til yderligere spil mod
  greenfee på egen bane
 • Mulighed for spil mod greenfee
  på andre baner, der accepterer
  DGU kort med “F”
 • Socialt samvær

Fleks

 • DGU kort med “F”
  (ikke omfattet af
  gensidighedsprincippet)
 • Adgang til træningsfaciliteter
  inkl. boldabonnement
 • Visse aktiviteter i klubben
 • Ret til spil mod greenfee
  på egen bane
 • Mulighed for spil mod
  greenfee på andre baner,
  der accepterer DGU kort
  med “F”
 • Socialt samvær

Prøve

 • Adgang til træningsfaciliteter
  inkl. boldabonnement
 • Undervisning på hold
 • Deltagelse i kaninklubbens
  turneringer
 • Socialt samvær
 • Mulighed for lån af udstyr i en periode

Betingelser:
Kontingent for fuldtidsmedlemskab opkræves halvårsvis forud den 1. januar og 1. juli og skal være betalt senest 1 måned efter nævnte datoer. Ved indmeldelsen betales kontingent for samme halvår, hvori indmeldelsen finder sted.

For at få studiekontingent skal man kunne fremvise at man modtager SU støtte.

Ifølge klubbens vedtægters § 5 er medlemskab i klubben bindende, indtil udmeldelse skriftligt er foretaget med 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli, dog tidligst ét år efter indmeldelsen.

Forsikringsforhold:
Medlemmet skal være bekendt med, at medlemmet selv (via ansvarsforsikring) skal dække eventuelle skader, som man måtte forårsage på personer eller genstande på eller uden for banen. Ligeledes skal medlemmet være indforstået med selv (via forsikringsselskab) at bære risikoen for tyveri eller skade på udstyr m.v., der opbevares på banen, i klubhuset eller bagrum.