Kontingentsatser

Medlemsgruppe Pris pr. år
Aktive medlemmer/fuldtidsmedlem (over 25 år) 6.830,-
Juniorer (0-14 år) fuldtidsmedlem 600,-
Juniorer (15-18 år) fuldtidsmedlem 2.370,-
Ynglinge (19-25 år) fuldtidsmedlem 2370,-
Studerende (Skal fremvise at man modtager SU) 2370,-
Familiemedlemskab (Hvis en forældre har et fuldt medlemskab, kan denne få et gratis medlemsskab til et barn til og med 14 år)
Flexmedlem 3000,-
Prøvemedlemskab 3 måneder 900,-
Boldabonnement 1. april-31.oktober 800,-
Kontingentet for voksne og juniorer 12 - 25 år tillægges:
Kontingent til Dansk Golf Union (medlemmer over 18 år) 167,-
Kontingent til Dansk Golf Union (medlemmer under 18 år) 90,-
Træningsbolde, obligatorisk 261,-

Oversigt over indholdet af de forskellige medlemskabstyper:

Fuldtidsmedlem

 • DGU kort med fulde rettigheder
 • Træningsfaciliteter med bold-
  abonnement
 • Ubegrænset spil på egen bane
 • Fordele FGO-ordning
 • Fordele fynske greenfee ordning
 • Ret til at tage gæster med til
  reduceret greenfee
 • Deltagelse i kaninklubbens
  turneringer
 • Deltaglese i klubturneringer
 • Deltagelse i klubberne i
  klubbens ugentlige turneringer
 • Ret til spil mod greenfee ´
  på andre baner
 • Mulighed for at leje skab til
  bagopbevaring
 • Socialt samvær
 • Alle aktiviteter i klubben

Flexmedlem

 • DGU kort med "F"
 • Træningsfaciliteter
  med boldabonnement
 • Fem x greenfee til egen bane
 • Ret til spil mod greenfee
  på egen bane
 • Mulighed for spil mod
  greenfee på andre baner,
  der accepterer DGU kort
  med "F"
 • Socialt samvær
 • For at overgå til et Flexmedlemsakb, skal du have haft et fuldtids DGU kort i et år.
 • Deltagelse i klubturneringer mod betaling af matchfee samt fuld greenfee. Indlevering af 3 scorekort inden deltagelse i klubturneringer.

Prøvemedlem

 • Adgang til træningsfaciliteter
  inkl. boldabonnement
 • Undervisning på hold
 • Deltagelse i kaninklubbens
  turneringer
 • Socialt samvær
 • Mulighed for lån af udstyr i en periode

Betingelser:
Kontingent for fuldtidsmedlemskab opkræves halvårsvis forud den 1. januar og 1. juli og skal være betalt senest 1 måned efter nævnte datoer. Ved indmeldelsen betales kontingent for samme halvår, hvori indmeldelsen finder sted.

Ifølge klubbens vedtægters § 5 er medlemskab i klubben bindende, indtil udmeldelse skriftligt er foretaget med 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli, dog tidligst ét år efter indmeldelsen.

Forsikringsforhold:
Medlemmet skal være bekendt med, at medlemmet selv (via ansvarsforsikring) skal dække eventuelle skader, som man måtte forårsage på personer eller genstande på eller uden for banen. Ligeledes skal medlemmet være indforstået med selv (via forsikringsselskab) at bære risikoen for tyveri eller skade på udstyr m.v., der opbevares på banen, i klubhuset eller bagrum.