Ordinær generalforsamling

indlagt i: Nyheder 0

Indkaldelse til ordinær

Ordinær generalforsamling i Sct. Knuds Golfklub

Tirsdag, den 21. marts 2023 kl. 19.00 på Hotel Nyborg Strand.                         

Dagsorden i. h.t. klubbens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  1. Beretning om klubbens virksomhed i 2022.
  1. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2022 og budget for 2023, samt fastsættelse af kontingentsatser.
  1. Indkomne forslag.
  1. Valg af formand:

Jørn Nørgaard Nielsen                         Villig til genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Michael Stie                                               Villig til genvalg

Ole Vingaard Koch                                 Villig til genvalg

  1. Valg af revisor:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Odense.

  1. Deltag i klubbens generalforsamling – det er her du får det bedste indblik i din klub.

                                                                                  

Med venlig hilsen

Bestyrelsen