Sct. Knuds Golfklub har tidsbestilling hele året.

 • Der kan bestilles tid fra kl. 6.00-18.00 alle dage. Før og efter dette tidsrum, vil den elektronisk boldrende være gældende.
  (I stedet for fysisk at lægge en bold i boldrenden, bestilles tiden på touchscreen i forhal. DGU-kort indlæses, PIN-kode tastes og man vælger en boldrendetid inden for den kommende time).
 • Der er fastlagt 8 tider pr. time. Heraf kan 6 tider bestilles forud, og 2 tider er boldrendetider, der kræver personligt fremmøde. Disse 2 tider ligger på minuttallene 30-45.
 • Boldrende tider kan kun bestilles på touchscreen i klubhuset.
 • 2-, 3- og 4-bolde kan bestille tid. Single spillere henvises til den elektroniske boldrende.
  Hvis man som 2-bold undtagelsesvis ikke ønsker at andre spillere kan bestille tid på ens bold, kan man blokere ved at indtaste en eller to gæster uden navneangivelse.
  På dage, hvor der er meget travlt på banen, kan der undtagelsesvis være behov for, at sekretariatet sætter 2-bolde sammen til 4-bolde.
  Klubberne i klubben bedes være opmærksomme på, at ikke benyttede tider frigøres til andre spillere så tidligt som muligt.
  Vi henstiller til medlemmerne om ikke at lade flere spillere i én bold booke 2 tider i systemet.
 • Medlemmer kan bestille tid 14 dage før. Hvis man bliver forhindret, afbestil da venligst tiden senest 1 time før tiden.
 • Medlemmer kan max. have 5 tider i systemet inden for de næste 14 dage.
 • Greenfee gæster kan bestille 14 dage før. Evt. afbestilling skal ske senest 24 timer før.
 • Større grupper skal bestille tid via sekretariatet.
 • For alle starter gælder, at tiden skal bekræftes senest 15 min. før start, ved at man indlæser sit DGU-kort i hall’en og bekræfter sin tid. Hvis man ikke har bekræftet tiden, overgår tiden til boldrende tid, og andre kan bestille tiden. Man kan bekræfte for alle personer, så længe disse er bestilt samtidigt.
 • Man skal være til stede på teestedet senest 5 min. før.
 • Er der ingen reservationer, hverken tidsbestillinger eller boldrende-reservationer, kan man selvfølgelig blot starte ud fra 1. tee.
 • Der vil som følge af tidsbestillingssystemet kun være start fra 1. tee.
 • Såfremt, der er plads til det, og såfremt der kun spilles 9 huller, kan start på 10. tee lørdag og søndag morgen aftales med sekretariatet.
 • Hvis man på 1. hul ikke er uden for spillerækkevidde inden for 7 min., skal der vinkes frem, for at hele systemet ikke går i stå.
 • For at gøre ekspeditionen ved touchscreen så hurtig som muligt anbefaler vi, at man ved bestilling og bekræftelse af starttid benytter DGUkortet sammen med den 4-cifrede PIN-kode.

  Medlemmer, der har glemt PIN-koden, kan få tildelt en ny (selvvalgt) kode ved henvendelse på kontoret.

Sekretariatet vil være behjælpelig omkring brugen af systemet.

Brugervejledning fra Golfbox vil være fremlagt på skranken ved touchscreen. Vejledningen er meget overskuelig med skærmbilleder og god vejledning.

Bestyrelsen