Stier og veje:

Stier/veje på tværs af 5., 7., 8. 9., 11. og 12. hul, samt parallelt med 5., 6., 7. og 16. hul er ikke flytbare forhindringer. Regel 24.2. gælder.
Alle øvrige stier/veje (ikke nævnt bag på scorekortet) er atbetragte som en integrerende del af banen, og bolden skal derfor spilles, som den ligger.

Markeringer:

Out-of-bounds: Hvide pæle på 4., 9. og 15. hul samt asfaltkanten på Slipshavnsvej ind mod 10. hul.
Vandhazarder: Gule pæle.
Parallelle vandhazarder: Røde pæle.
Areal under reparation med spilleforbud (pligt til lempelsen i h.t. regel 24-2.: Blå pæle med sort top.

Rød (100 m.), gul (150 m.) og hvid (200 m.) markeringer midt på fairway indikerer afstand til midt på green.

17. hul:

Træstammen, der støtter æbletræet ved 17. green, betragtes som integreret del af banen og giver ingen lempelse.

Tee-steder:

Når tee-stedsmarkeringerne i vinter-halvåret markerer en måtte på tee-stedet, gælder følgende lokal regel:
Spilleren skal både stå og slå fra måtten.

Overtrædelse af lokalreglen betragtes som spil fra forkert tee-sted, og bestemmelserne i Regel 11-4
er gældende.

Hvis der i sommer-halvåret er placeret en måtte - f.eks. grundet arbejde på tee-stedet - er det valgfrit at placere sig inden for teestedsmarkeringen.

Drænarbejder:

Eventuelt drænarbejde belagt med grus giver ret til lempelse uden straf i h.t.  regel 25-1

Afstandsmåler:

Det er tilladt at benytte afstandsmåler i Sct. Knuds Golfklub

Mobiltelefon må anvendes som afstandsmåler, medmindre telefonen har termometer, barometer og/eller vindmåler, jvf. udtalelser fra DGU's Turnerings- og Regelkomité