Konverteringstabel – BLÅ DAMER

Konverteringstabel – BLÅ DAMER fortsat

Handicap Spillehcp
55 64
56 65
57 66
58 67
59 68
60 69
61 70
62 71
63 72
64 73
65 74
66 75
67 76
68 77
69 78
70 79
71 80
72 81