Banens aktuelle stand

indlagt i: Uncategorized | 0

Banen er præget af den lange tørke i sommer. Der er derfor en del pletter på fairways, hvor græsset endnu ikke er kommet i vækst efter sommeren.

Vi spiller med følgende midlertidige lokalregel:
I semirough og alt der er kortere klippet skal der lægges op inden for et scorekort. Tørkepletter og -sprækker betragtes som unormale overfladeforhold jf. regel 25-1.

Bemærk, at vi på hul 6 og hul 13 (begge par 3-huller) spiller til vintergreen.

Bemærk, at der er greenkeepers work på hul 16 (par 5-hul). Man skal derfor gå i venstre side af fairway. Ligger du i “grounds under repair” (alle arealer dækket med jord (ny-sået)) skal du benytte dropzonen (fridrop uden straf).

Skriv et svar