Rygepolitik

Rygepolitik for Sct. Knuds Golfklub


Ifølge § 5 i lov om røgfri miljøer, der bl.a. finder anvendelse på arbejdspladser, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængeligt for alle arbejdspladsens medarbejdere.

På denne baggrund har Sct. Knuds Golfklub fastsat følgende bestemmelser:

§ 1 - Forbud mod tobaksrygning

Stk. 1             I Sct. Knuds Golfklub er tobaksrygning ikke tilladt i alle indendørs arbejdsplads-lokaler.

Stk. 2             Det er ligeledes ikke tilladt at tobaksryge i arbejdspladsens fælles opholdslokaler og lignende lokaler, hvor ansatte færdes,
                      eller lokaler der generelt er offentligt tilgængelig 
 

§ 2 – Tobaksrygning tilladt

Stk. 1             Tobaksrygning er kun tilladt udendørs.


§ 3 – Konsekvenser af overtrædelsen

Stk. 1             Det påhviler den daglige ledelse af Sct. Knuds Golfklub at efterse, at loven om røgfri miljøer herunder klubbens rygepolitik efterleves. 

Stk. 2             Arbejdstageres manglende efterlevelse af arbejdsgiverens rygepolitik medfører en skriftlig advarsel og kan i gentagelsestilfælde 
                      begrunde en bortvisning.

 
Nyborg, den 15.08.2007

Sct. Knuds Golfklub
Bestyrelsen

 Ann-Berit Christensen

Copyright© 2010 · Sct. Knuds Golfklub · Slipshavnsvej 16 · 5800 Nyborg · Tlf. +45 6531 1212 · mail@sct-knuds.dk · Fax +45 6530 2804