Medlemskab

Sct. Knuds Golfklub flere typer medlemskab:

Fuldt medlemskab uden begrænsninger:

Kontingentsatser for 2017

Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer
Indmeldelsesgebyr
single over 21 år kr.

 300

Kontingent: (der betales halvårligt kontingent 1/1 og 1/7)  

 Pr. år

Aktive medlemmer over 25 år kr.

 6.240,00

Voksne, indmeldt efter 1. jan. 2012 - årligt tillæg kr.

600,00

Juniorer under 12 år  kr.

 600,00

Juniorer 12 - 25 år kr.

 2.160,00

Passive kr.

524,00

Kontingent for voksne og juniorer 12 - 25 år tillægges:   
Kontingent til Dansk Golf Unionmedlemmer over 18 år kr.

 200,00

Kontingent til Dansk Golf Unionmedlemmer under 18 år kr.

 110,00

Træningsbolde, obligatorisk  kr.

 261,00

    

 

Andre typer medlemskaber

Fleks  kr.

1.500

Semifleks kr.

2.500

    


 Prøvemedlemskab 2016

   
 Prøvemedlemskab 2016 (17. april - 31. december)  kr. 300,00 
    

  

Oversigt over indholdet af de forskellige medlemskabstyper:


 Fuldtidsmedlem Semifleks                                 Fleks Prøve 

DGU kort med fulde rettigheder
(Omfattet af gensidigheds-
princippet)

Træningsfaciliteter med bold-
abonnement

Ubegrænset spil på egen bane

Fordele G5-ordning

Fordele fynske greenfee ordning

Ret til at tage gæster med til 
reduceret greenfee

Undervisning af nybegyndere er
indeholdt i medlemskabet
ved indmeldelse

Deltagelse i kaninklubbens
turneringer

Klubturneringer

Klubmesterskaber

Deltagelse i klubberne i
klubbens ugentlige turneringer

Ret til spil mod greenfee ´
på andre baner

Mulighed for at leje skab til
bagopbevaring

Socialt samvær

Alle aktiviteter i klubben

DGU kort med "F"
(ikke omfattet af
gensidighedsprincippet)

Adgang til træningsfaciliteter
inkl. boldabonnement

5 x greenfee til egen bane

Opnåelse af eventuelt grønt
kort ved brugerbetaling

Visse aktiviteter i klubben

Ret til yderligere spil mod
greenfee på egen bane

Mulighed for spil mod greenfee
på andre baner, der accepterer
DGU kort med "F"

Socialt samvær

 

DGU kort med "F"
(ikke omfattet af
gensidighedsprincippet)

Adgang til træningsfaciliteter
inkl. boldabonnement                

Opnåelse af eventuelt grønt
kort ved brugerbetaling

Visse aktiviteter i klubben

Ret til spil mod greenfee
på egen bane

Mulighed for spil mod
greenfee på andre baner,
der accepterer DGU kort
med "F"

Socialt samvær

Adgang til træningsfaciliteter
inkl. boldabonnement  

Undervisning af nybegyndere er
indeholdt i medlemskabet
ved indmeldelse

Deltagelse i kaninklubbens
turneringer

Socialt samvær

Mulighed for lån af udstyr i en periode


Kontingent for fuldtidsmedlemskab opkræves halvårsvis forud den 1. januar og 1. juli og skal være betalt senest
1 måned efter nævnte datoer. Ved indmeldelsen betales kontingent for samme halvår, hvori indmeldelsen finder sted.

Medlemmer uden handicap tilbydes i indmeldelsesåret holdtræning svarende til 8 lektioner hos klubbens træner.

Ifølge klubbens vedtægters § 5 er medlemskab i klubben bindende, indtil udmeldelse skriftligt er foretaget med 3 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli, dog tidligst ét år efter indmeldelsen.

Forsikringsforhold:
Medlemmet skal være bekendt med, at medlemmet selv (via ansvarsforsikring) skal dække eventuelle skader, som man måtte forårsage på personer eller genstande på eller uden for banen. Ligeledes skal medlemmet være indforstået med selv (via forsikringsselskab) at bære risikoen for tyveri eller skade på udstyr m.v., der opbevares på banen, i klubhuset eller bagrum.


Copyright© 2010 · Sct. Knuds Golfklub · Slipshavnsvej 16 · 5800 Nyborg · Tlf. +45 6531 1212 · mail@sct-knuds.dk · Fax +45 6530 2804