Information om banen


LOKALE REGLER

 

Stier og veje, (evt. belagt med flis), der ikke er nævnt på scorekortet – lokale regler, er at
betragte som en
integrerende del af banen, og bolden skal derfor spilles, som den ligger.

 

Unge nyplantede træer markeret med blå pæl med sort top er ikke-flytbar forhindring med
pligt til lempelse i h.t. 24-2.

 

17. hul:

Træstammen, der støtter æbletræet ved 17. green, betragtes som integreret del af banen og giver ingen

lempelse.

 

Tee-steder:

Når tee-stedsmarkeringerne i vinter-halvåret markerer en måtte på tee-stedet, gælder følgende lokal regel:

 

Spilleren skal både stå og slå fra måtten.

 

Overtrædelse af lokalreglen betragtes som spil fra forkert tee-sted, og bestemmelserne i Regel 11-4
er gældende. 


Hvis der i sommer-halvåret er placeret en måtte - f.eks. grundet arbejde på tee-stedet - er det valgfrit at placere sig inden for teestedsmarkeringen.

 

 

Drænarbejder:

Drænarbejder i bunden af driving range og på 3. og 4. hul er belagt med grus.
Der er ret til lempelse uden straf i h.t.  Regel 25-1

 

Afstandsmåler:

Det er fra 13. april 2012 tilladt at benytte afstandsmåler i Sct. Knuds Golfklub

 

 

BestyrelsenBrug af mobiltelefon som afstandsmåler

Iflg. vores lokalregler må man gerne bruge afstandsmåler. Du må derfor også gerne bruge din smartphone som afstandsmåler, HVIS den ikke indeholder apps, som kan nogle af de "forbudte ting". Det er blandt andet ting som vindhastighed, højdeforskelle etc. Selvom du ikke bruger disse ting i forbindelse med afstandsmålingen, er det stadig ikke tilladt at bruge den. 

Det er spillerens ansvar, at der kun anvendes lovlige hjælpemidler. Man kan ikke få en forhåndsgodkendelse. Hvis anvendelsen af en konkret smartphone bliver problematiseret, er det spilleren, der skal påvise, at smartphonen ikke har ulovlige ting installere

DGU har lavet dette skriv omkring emnet: 

SMARTPHONES SOM AFSTANDSMÅLERE

Mange spillere har en smartphone, som de ønsker at bruge til afstandsmåling, men må man det?

Ja, det vil generelt være tilladt. Medmindre smartphonen har et termometer, et barometer, en vindmåler eller lignende, kan den være lovlig.

Har smartphonen et kompas, er det ikke længere et problem, og kompasset må gerne bruges under runden. (Decision 14-3/4). Heller ikke et vaterpas eller tilsvarende "gradmåler", fastinstalleret eller downloadet, gør smartphonen ulovlig at bruge, så længe man ikke bruger det under runden.

At smartphonen kan gå på nettet, er ikke i sig selv en overtrædelse. Man må bruge oplysninger hentet fra nettet undervejs, så længe Reglerne ikke overtrædes, bl.a. må man gerne hente vejrudsigten.

Har smartphonen ikke de ulovlige applikationer, må den anvendes som afstandsmåler, og den må også gerne indeholde en baneguide, et elektronisk scorekort og alle statistiske oplysninger, man havde adgang til før runden.

Der er dog er par ting, der kan gøre selve det installerede afstandsmålerprogram ulovligt, for har programmet et køllevalgsmodul, en slopefinder eller udarbejder programmet løbende statistik, som vises til spilleren under runden, er programmet ulovligt at bruge.

Opsamling af statistik til brug efter runden eller til brug på næste runde er tilladt.

 

FAQ om afstandsmålere på R&A's hjemmeside
Decision 14-3/16, forklarer om brug af elektronisk udstyr
Decision 14-3/18, forklarer om netadgang til vejrudsigt

Copyright© 2010 · Sct. Knuds Golfklub · Slipshavnsvej 16 · 5800 Nyborg · Tlf. +45 6531 1212 · mail@sct-knuds.dk · Fax +45 6530 2804