Handicapregler

Nye handicapregler fra 2. juli 2012

 

Fra 2. juli 2012 indføres der nye regler for handicapregulering:

 

Handicapgrupper:

1. Op til 4,4   

2. 4,5-11,4

3. 11,5-18,4  

4. 18,5-26,4   

5. 26,5-36   

6. 37 og derover

Handicapgruppe 1:

Fortsætter uændret.

 

Handicapgrupperne 2, 3, 4 og 5:

Fra 2. juli 2012 kan man i handicapgruppe 2, 3, 4 og 5 ikke længere blive reguleret i handicap i private runder. Handicapregulering kan derfor kun ske i turneringer eller ved at spille EDS.

 

Man kan til gengæld spille to EDS-runder pr. uge – og det er nu pr. kalenderuge, og man kan spille EDS på fremmed bane – i Danmark.

 

Det er også blevet nemmere at benytte EDS. Man skal blot forud for rundens begyndelse meddele sin markør, at man ønsker at spille en EDS-runde. Spilleren har derefter pligt til at aflevere sit scorekort. Markør skal påføre sit DGU-nr.

 

Der kan fortsat i handicapgruppe 4 og 5 afleveres EDS-scores for en 9 hullers runde.

 

Handicapgruppe 6:
Spillere i handicapgruppe 6 skal også forudanmelde til sin markør, at man ønsker at spille en tællende runde. I praksis er det samme fremgangsmåde som EDS, dog er her ingen max. antal runder pr. kalenderuge.


Når der spilles Turnering
– kan handicap reguleres op eller ned afhængig af antal stablefordpoint, og der foretages CBA-beregning (Computed Buffer Adjustment), hvilket vil sige, at neutral zone kan være forskellig fra turnering til turnering, afhængig af banens stand, vejret og spillernes styrke på spilledagen.

Det vil derfor være vigtigt, at man gør sit yderste for at opnå den bedste score på hvert hul i alle runder, og at opnå så mange tællende runder som muligt pr. år.

Det vil også være nødvendigt, at man efter hver turnering tjekker sit handicap, idet man ikke længere selv kan beregne, hvad ens nye handicap bliver.

I klubberne i klubben er det p.t. kun Onsdagsherrerne, og juniorerne der spiller tællende turneringer, men såvel seniorerne og tirsdagsdamerne overvejer at gøre de ugentlige turneringer tællende.

 

Årsrevision

Nyt er også, at der foretages en Årsrevision af handicap pr. 31. december. Denne årsrevision udarbejdes elektronisk af klubbens handicapkomité.

Hvis der indleveres 0-3 scorekort pr. år:
De indleverede tællende scorekort regulerer dit handicap løbende, og det handicap du har pr. 31. december overføres til næste år. Det benævnes HANDICAP, og det giver kun adgang til turneringer, hvis klubben giver tilladelse.

Hvis der indleveres 4-7 scorekort pr. år: De indleverede tællende scorekort regulerer dit handicap løbende, og det handicap du har pr. 31. december overføres til næste år. Det benævnes EGA HANDICAP og giver ret til at deltage i turneringer.

Hvis der indleveres over 7 scorekort pr. år: De indleverede tællende scorekort regulerer dit handicap løbende. Ved årsrevision vil der blive foretaget en beregning af medianen for spillerens stableford scores, og denne værdi vil blive sammenlignet med de i EGA systemet fastsatte grænser, og handicappet kan efterreguleres op eller ned. Det benævnes EGA HANDICAP og giver ret til at deltage i turneringer.

Årsrevisionen kan give anledning til en efterregulering på max. +/- 2 i handicappet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© 2010 · Sct. Knuds Golfklub · Slipshavnsvej 16 · 5800 Nyborg · Tlf. +45 6531 1212 · mail@sct-knuds.dk · Fax +45 6530 2804